The Turkish Journal of Pediatrics 2019 , Vol 61 , Num 3
Nitrogen balance of very preterm infants with extrauterine growth restriction
Rong Wu 1 ,Li-hua Li 2 ,Zhao-fang Tian 3 ,Wen-ying Xu 1 ,Jin-hui Hu 1 ,Ying-ying Liu 1
1 Neonatal Medical Center, Huaian Maternity and Child Healthcare Hospital, Yangzhou University. No.104, South Renmin Road, Huaian
2 Department of Pediatrics, Beijing Luhe Hospital, Capital Medical University, Beijing
3 Department of Neonatology, Huaian First People’s Hospital, Nanjing Medical University, Huaian, China
DOI : 10.24953/turkjped.2019.03.006 Keywords :
Copyright © 2016 turkishjournalpediatrics.org